2019/08/10 Mới đó mà ….


Nhanh hen, mới đó mà đã gần 1 năm kể từ bài viết cuối cùng ở blog này hen ^_^. Mới ngày nào còn có bài "Tổng kết 2018". Vậy mà giờ sắp có bài tổng kết 2019 rồi, hihi. Mới hồi tuần rồi mình về VN, 2 đứa bay về Đà Nẵng rồi đón … Continue reading 2019/08/10 Mới đó mà ….

Mất ngủ


Tại sao mất ngủ ??? Tại vì đi qua nhà cô chơi, vui vui cùng mấy anh chị nên uống gần 1 lon bia mà về đến nhà người mỏi nhừ, còn nổi sẩy ngứa khắp người nữa chớ. Thế là về rửa vội cái mặt rồi bất tỉnh từ lúc nào k hay, mở … Continue reading Mất ngủ

2018/08/27


Lịch trình đã thay đổi, từ tết dương sang tết âm.... Đếm ngày thôi zzzzz Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Ngày 1/2/2018