Cuộc đời này có chăng chữ “Vận mệnh”


Cuộc đời, nhân gian này có vận mệnh không nhỉ ?. Bỗng dưng 1 ngày ngồi hóng gió ngoài bờ sông sát bên nhà, mình bỗng dưng ngồi tự đặt câu hỏi, liệu cuộc đời có vận mệnh không, vận mệnh là gì vậy, có khi nào mình nhìn thấy tương lai của mình không. … Continue reading Cuộc đời này có chăng chữ “Vận mệnh”

2018/08/27


Lịch trình đã thay đổi, từ tết dương sang tết âm.... Đếm ngày thôi zzzzz Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Ngày 1/2/2018