Tổng kết năm 2018 !


Thoắt cái đã 1 năm nữa trôi qua, 1 năm của tuổi trẻ nồng nhiệt cũng lắm bồng bột lại trôi qua nữa rồi nhỉ, còn đâu vài ngày nữa là kết thúc năm rồi, giờ mình tổng kết lại 1 năm qua đã làm được gì nào. Thế là đã trải qua tuổi 27, … Continue reading Tổng kết năm 2018 !

Mất ngủ


Tại sao mất ngủ ??? Tại vì đi qua nhà cô chơi, vui vui cùng mấy anh chị nên uống gần 1 lon bia mà về đến nhà người mỏi nhừ, còn nổi sẩy ngứa khắp người nữa chớ. Thế là về rửa vội cái mặt rồi bất tỉnh từ lúc nào k hay, mở … Continue reading Mất ngủ

2018/08/27


Lịch trình đã thay đổi, từ tết dương sang tết âm.... Đếm ngày thôi zzzzz Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Ngày 1/2/2018