Cha mẹ sinh ra mình để mình sống cuộc đời của mình chứ không phải sống để làm vừa lòng người khác!


Đây không phải là người đầu tiên hay cũng không phải là người cuối cùng đánh giá bạn đơn thuần chỉ qua vẻ bề ngoài. Cái bạn cần làm là mạnh mẽ và tự tin vào điểm mạnh khác của mình. Nhan sắc, vẻ ngoài có thế nào thì cũng không phải là lỗi của … Đọc tiếp Cha mẹ sinh ra mình để mình sống cuộc đời của mình chứ không phải sống để làm vừa lòng người khác!