Ganh tị, tốt hay xấu?. Tuyệt chiêu giúp vượt qua sự ganh tị!


Trong bản thân mỗi một người, không ai mà không có cảm giác ganh tị. Ganh tị là một cảm xúc mà mọi người có để đối phó với thời gian. Ganh tị có thể được sử dụng trong một cách tốt đẹp, khi nó kích động chúng ta làm những điều tích cực hơn … Đọc tiếp Ganh tị, tốt hay xấu?. Tuyệt chiêu giúp vượt qua sự ganh tị!

Ba nhập viện……


Chẳng ai gọi điện báo cho con biết cả, Ba nhập viện sao không báo cho con biết chứ, Ba nhập viện từ tối hôm qua cơ mà.... Con sợ lắm Ba à, con sợ lắm, con thương ba lắm, ba đừng có bệnh mà, sao ba lại bệnh cơ chứ, ở nhà con thương ba nhất, con thương … Đọc tiếp Ba nhập viện……

Cách cài JAVA 8 (JDK/JRE 8u111) trên CentOS/RHEL, Fedora


Bài viết này mình xin trình bày các cài Java 8 trên CentOS/RHEL hay Fedora. Downloading Latest Java Archive Bạn có thể download bản Java SE Development Kit 8 mới nhất tạiofficial download page  hoặc sử dụng commands để download. For 64Bit # cd /opt/ # wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u111-b14/jdk-8u111-linux-x64.tar.gz" # … Đọc tiếp Cách cài JAVA 8 (JDK/JRE 8u111) trên CentOS/RHEL, Fedora

Maneki neko!


Hum ni vui nắm nè, 7h30 tối, lót dép ngồi hóng ở trước tòa nhà Waseco, đợi 2 con bạn mắm ở Công ty ra là đi trà sữa chém gió, được a Phúng - PM gửi tặng món quà này, Món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa - Maneki neko -  Chú mèo may mắn -  1 biểu … Đọc tiếp Maneki neko!