Những ngày sắp xa gia đình


Mấy bữa ni Má cứ gọi dt, bảo học tiếng nhật xong chưa, để về nhà chơi. Mình thì cứ bảo là học chưa xong. con học hết tháng 8 mới xong. học xong con về nhà chơi nguyên 1 tháng rồi con mới qua bên Nhật mà, Má lo gì hả Má. Má thì … Continue reading Những ngày sắp xa gia đình

Advertisements