3 tháng để nhìn lại 2/2017 ~ 5/2017


Vậy là đã 3 tháng trôi qua, ròng rã và miệt mài. Hôm nay là lễ 30/4. Đã 3 tháng trôi qua, mình không vô blog, hẳn có thể đối với mình, đó là do mình có nhiều thứ để lo, để suy nghĩ và giải quyết. Và bây giờ là thời gian để mình … Continue reading 3 tháng để nhìn lại 2/2017 ~ 5/2017

Advertisements

Chênh vênh


Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm hứng ngồi gõ lại vài dòng nhật kí ở đây. Thật sự tôi đang chờ đợi điều gì may mắn sẽ đến. Sẽ đến với tôi.... Cố lên.....

N2 – MIMIKARA OBOERU 文法 PHẦN 5


Bài viết được cóp nhặt từ các anh chị trong nhóm きっと勝つ N2 - MIMIKARA OBOERU 49. ~にあたって/あたり a. Ý nghĩa: Làm… như một sự chuẩn bị trước khi ~/ Làm… trong bối cảnh đặc biệt nào đó b.Liên kết: 名詞/動詞の辞書形 新しい仕事を始めるにあたり、叔父に100万円借りた。 Trước khi bắt đầu công việc mới, tôi đã vay chú tôi 100 vạn … Continue reading N2 – MIMIKARA OBOERU 文法 PHẦN 5

N2 – MIMIKARA OBOERU 文法 PHẦN 4


Bài viết được cóp nhặt từ các anh chị trong nhóm きっと勝つ N2 - MIMIKARA OBOERU 37. っぱなし a. Liên kết :動詞のマス形 b. Ý nghĩa 1: Giữ nguyên trạng thái suốt thời gian dài この1週間雨が降りっぱなしで、洗濯物が乾かない。 Trời mưa suốt tuần nay rồi, quần áo không khô nổi 新幹線は込んでいて、大阪まで3時間立ちっぱなしだった。 Tàu shinkansen đông nên tôi phải đứng suốt 3 … Continue reading N2 – MIMIKARA OBOERU 文法 PHẦN 4