Chênh vênh


Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm hứng ngồi gõ lại vài dòng nhật kí ở đây. Thật sự tôi đang chờ đợi điều gì may mắn sẽ đến. Sẽ đến với tôi…. Cố lên…..

Advertisements