3 tháng để nhìn lại 2/2017 ~ 5/2017


Vậy là đã 3 tháng trôi qua, ròng rã và miệt mài. Hôm nay là lễ 30/4. Đã 3 tháng trôi qua, mình không vô blog, hẳn có thể đối với mình, đó là do mình có nhiều thứ để lo, để suy nghĩ và giải quyết. Và bây giờ là thời gian để mình … Continue reading 3 tháng để nhìn lại 2/2017 ~ 5/2017

Advertisements