Oh Rainy Rainy – Daesung đã từng là một Daesung như thế!


https://soundcloud.com/tinh-toan-tinh/d-lite-bigbang-rainy-rainy Daesung đã từng là một Daesung như thế... Thiên thần gãy cánh vẫn cố nở nụ cười..... (mình sẽ giải thích câu nói này sau nhen) Đợt lâu lúc Big Bang mới ra Haru Haru, mình có nghe vài lần rồi không nghe nữa, do hồi đó không có máy tính, nhà nghèo nên … Đọc tiếp Oh Rainy Rainy – Daesung đã từng là một Daesung như thế!