Đùa với Má…


Cả tuần nay mới gọi điện thoại về nhà. Má đang ở nhà chú 7 Tào hàng xóm, thế là nhờ thằng Xỉn gọi video fb gặp mình luôn. Nói ba láp ba xàm 1 hồi thì mình mới đùa với Má, kêu là nếu năm sau nữa con cưới chồng thì Má cho con … Đọc tiếp Đùa với Má…