Chuyện cái răng ngu


26 tuổi đầu rồi mà cái răng ngu mới mọc được nhú lên nữa cái. Năm 2016 nó bắt đầu mọc, nhức ỉ ôi thôi rồi... Năm 2017 im ắng, dường như không xảy ra 1 cơn đau răng nào. Trời đất quỷ thần tháng 3/2018, nó mọc tiếp lên, đau âm ỉ 🤬. Mới … Đọc tiếp Chuyện cái răng ngu