Chuyện đi vứt rác buổi sáng phần 2 =)))


Như ở phần 1 trước, mình tưởng ông leader mập của mình chắc dừng lại ở mức bị cái robot ấn định bắt đi vứt rác 3 lần trong 1 tuần trong tổng số toàn bộ nhân viên là quá đủ rồi, nhưng không…… =)))))

Tuần tiếp theo sau đó ổng vẫn được con robot ưu tiên đi vứt rác tiếp ha ha =)))

Lần này ổng không dám than là bất công nữa =)))) . Than để làm j, vô ích thôi =))