13/05/2018 Má ơi con nhớ nhà…


Má ơi con nhớ nhà…

Muốn được về nhà ôm chầm lấy má và ba….

và khóc…..