Cuộc sống bộn bề


Vậy là 1 thời gian dài mình không ngồi gõ lốc cốc ở đây nữa rồi hen. 1 phần lớn là do mình bận bịu nhiều thứ quá, ban ngày đi làm thì không được vô mạng, security khách hàng chặn tùm lum tùm la, tối thì đi làm về muộn, về tới nhà là … Đọc tiếp Cuộc sống bộn bề