About


Hoa Phù Dung

Bio: Tôi là 1 người thích viết lách. Tôi tạo blog này là vào 1 trong những ngày buồn đau đến mệt mỏi.Tôi viết có, sưu tầm có, tôi lưu lại hết những câu xuất hiện trong cuộc sống mình để chia sẻ hay làm vơi đi điều bạn đang đồng cảm với tôi. Blog này sinh ra chỉ để xoa dịu, thế thôi :).

View complete profile

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s