Rikaichan – Rikaikun : Công cụ hỗ trợ học tiếng Nhật trên Chrome và Firefox


Bộ đôi tool Rikaichan (chị) và Rikaikun (em). Rikaichan : chỉ có phiên bản add-on trên Firefox, có hỗ trợ dịch sang tiếng Việt Rikaikun : Được phát triển sau, có trên Chrome. Chrome:  rikaikun - Chrome Web Store Việc cài đặt extension tên Rikaikun khá đơn giản, bạn chỉ việc click vào link (rikaikun … Đọc tiếp Rikaichan – Rikaikun : Công cụ hỗ trợ học tiếng Nhật trên Chrome và Firefox

Spring là gì ? Ưu điểm của Spring Framework ?


Giới thiệu về Spring Framework Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java. Spring là một framework nhẹ. Nó có thể được dùng như một framework của frameworks vì nó cung cấp hỗ trợ … Đọc tiếp Spring là gì ? Ưu điểm của Spring Framework ?

Cách cài JAVA 8 (JDK/JRE 8u111) trên CentOS/RHEL, Fedora


Bài viết này mình xin trình bày các cài Java 8 trên CentOS/RHEL hay Fedora. Downloading Latest Java Archive Bạn có thể download bản Java SE Development Kit 8 mới nhất tạiofficial download page  hoặc sử dụng commands để download. For 64Bit # cd /opt/ # wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u111-b14/jdk-8u111-linux-x64.tar.gz" # … Đọc tiếp Cách cài JAVA 8 (JDK/JRE 8u111) trên CentOS/RHEL, Fedora