Biết đến bao giờ…


Biết đến bao giờ thì mình mới ..... Mệt mỏi quá hỉ... 🙂 Thật ra thì mình rất không thích cái icon 🙂 này. Vì nhìn biểu cảm của nó không ưa chút nào, kiểu như khinh thường đối phương í 😒 Nhưng nay mình dùng nó với lí do... Mệt mỏi 😰. Mệt kinh … Đọc tiếp Biết đến bao giờ…

例題1: 問いに対する答えとして最もようものを一つ選びなさい。


近年きんねん、インタネットやLANを利用して行う会議、いわゆる電子会議が広まっている。電子会議の長所は会場に参加者が集まらなくてもいいことだが、それだけではない。一般に、普通の会議では、「周囲の目」が気になって、だれか(特に目上の人)が発言はつげんしている間「うんうん」とうなずいたりして「聞いていますよ」という態度を「周囲」に示し続けることに意識が向かってしまう。しかし、実はその間、思考のほうはストップしてしまいやすい。それに対し、電子会議の場合は、「周囲」を気にする必要がなく、自分の思考を止めずにほかの人の発言が聞ける。その結果、新しいアイデアが浮かぶことが多いのである。 この文章の内容として最も適切なものはどれか。 普通の会議より電子会議のほうが、アイデアが出やすい。 普通の会議より電子会議のほうが、周囲が気になる。 電子会議は普通の会議と違って、わざわざ会長に行かなくてもよい。 電子会議は普通の会議より、考える時間が短い。 答え:1

Chuyện cái răng ngu


26 tuổi đầu rồi mà cái răng ngu mới mọc được nhú lên nữa cái. Năm 2016 nó bắt đầu mọc, nhức ỉ ôi thôi rồi... Năm 2017 im ắng, dường như không xảy ra 1 cơn đau răng nào. Trời đất quỷ thần tháng 3/2018, nó mọc tiếp lên, đau âm ỉ 🤬. Mới … Đọc tiếp Chuyện cái răng ngu

Tết 2018…


Vậy là 3 cái tết xa nhà, tự nhủ không buồn nhưng vẫn lâu lâu đâu đó cảm giác thoáng buồn vẫn ập về 😀 Tết, chẳng phải vui vì cái cảm giác được chuẩn bị mua sắm tết hay sao!. Tết vui vì cùng má làm bánh, dọn nhà. Tuy mệt nhưng rất vui … Đọc tiếp Tết 2018…

Chuyện con heo đất


Từ hồi tháng 5 năm ngoái tới, mình đã mua 1 cái hòn binh, theo như nhà sản xuất chỉ bảo thì nếu cố gắng nhét đầy cái hòn binh này thì sẽ được 30 man ( 60 triệu ). Với điều kiện chỉ được nhét mỗi đồng xu 500 yen ( 100k ). Thế … Đọc tiếp Chuyện con heo đất